svētdiena, 2011. gada 13. februāris

Mūsdienu cilvēks. / *Modern human.Pagājušās nedēļas laikā biju rūpīgi izplānojusi par ko šodien rakstīšu, bet kā jau tas mēdz gadīties - plāni mainījās par 180 grādiem.

Šīs dienas tēma - kādu liecību par sevi mēs varam atstāt nākamajām paaudzēm?

Pirms pusstundas dzīvesdraugs "piespēlēja" uzdevumu, kura realizēšanai tiek dotas 24 stundas. Man ir tukša šampanieša pudele, kura jāpiepilda ar sev svarīgām lietām, jāaizkorķē un jānodod celtniekiem, lai iemūrē mājas pamatos. Vai varat iedomāties, kas tas ir par briesmīgu un tajā pat laikā burvīgu uzdevumu?! Biesmīgu tādēļ, ka saproti - esi mirstīgs, taču burvīgu tādēļ, ka vari nākošajām paaudzēm pavēstīt kaut ko par 21. gadsimtu. Pudeles saturam jābūt mūsdienīgam, ar šobrīd aktuālām lietām, bet tam jābūt arī personiskam, lai varētu nojaust autora raksturu. Pilnīgi iespējams, ka manu rūpīgi piepildīto pudeli neviens un nekad neatvērs, vai atvērs, piemēram, pēc 200 gadiem. Un ko šis "Kolumbs" tur atklās?! Vai spēšu nākošajām paaudzēm iedot, kaut miljardo daļu no tā kas esmu, kas ir latvietis un, kāds ir cilvēks no 2011. gada?

Pudeles saturs: personiska vēstule, fotogrāfija ar manu ģīmetni, avīze, krustiņš un svecīte no pareizticīgo baznīcas, audumu gabaliņi, nauda, Coca Cola etiķete, safrāna paciņa, puķu sēklas. Un iespējams vēl kaut kas...

Varu jums teikt, ka šis uzdevums ir izrādījies grūtāks, nekā domāju. Man ir tik daudz lietu, kuras gribētu nodot "nākotnes cilvēkam". Pamēģiniet satilpināt visas sev svarīgās lietas vienā pudelē - praktiski neiespējami! Taču esmu nonākusi līdz Sokrata atziņai: "Cik daudz ir lietu pēc kurām man nav nekādas vajadzības!"

Ko Jūs liktu savā tagadnes pudelē???


*During the previous week, I had thought of what I will write today, but as it happens - my plans changed for 180 degrees.

Today's topic - what can we leave for the future generations?

A half an hour ago, my friend of life gave me a task, and 24 hours to realize it. I have an empty champagne bottle, which has to be filled with things that are important to me, then cork it and pass to builders, so that they can immure the bottle in new house foundations. Can you imagine, what a terrible, and at the same time wonderful task it is?! Terrible because you understand - we are mortal, but wonderful, because you have an opportunity to tell the future generations something about 21st century. Content of the bottle has to be modern, containing things that are actual today, but also personal, so that one can feel personality of the author. It is absolutely possible, that nobody will ever find my bottle, or opens it after 200 years. And what will this "Columbus" discover?! Will I be able to tell the future generations at least billionth part of what I am, what a Latvian is, and what a person is like in year 2011?!


Content of the bottle: personal letter, photo of myself, newspaper, a cross and candle from the Orthodox church, pieces of fabrics, money, label of Coca Cola, a pack of saffron, flower seeds. And maybe something else...

I can tell you, this is not an easy task, it is harder than I thought. There are so many things I would like to pass to the "future human". Try to gather all the things important to you in one bottle - practically impossible! But I have come to a lesson of Socrates: "What a lot of things there are a man can do without!"

What would you put in a bottle of Present days???


 Šīs nedēļas iespaidi un iedvesmas avoti / *This week's inspirations:

- mans ideālais pludmales dvielis. / *my perfect beach towel.

- etiķete. / *etiquette.

- mācies valodu ar glanci! / *learn language with glance.

- vienreizīgs mākslas projekts. Skaties video! Mākslinieki Supakitch un Koralie. / *unique art project. Watch the video! Artists Supakitch and Koralie.
Fotomateriāls: Jekaterina Ecina.

1 komentārs:

  1. Uzdevums patiešām nav viegls, visvairāk man patika doma par sēklām. Kas zina, kāda zeme izskatīties pēc ~200 gadiem, un varbūt tieši tās sēklas būs ļoti īpašas.
    Brīnišķīga ideja!

    AtbildētDzēst