pirmdiena, 2011. gada 17. janvāris

Mazais Princis. / *Little Prince.2011. gada pirmā intervija. Tai ir jābūt īpašai.
Kad iepazinos ar šo cilvēku, viņam mugurā bija Mazā Prinča kostīms, bet man saskrullēti mati. Tagad ir pagājuši jau daudzi gadi un esam viens otru pieradinājuši, kā jau pēc Sent-Ekziperī scenārija. Manā iespaidā Viņš fotogrāfē, bet es mācos izteikties. Mans dzīves draugs Māris Mihelsons ir lielisks komponists, aktieris, grupas Prāta Vētra dalībnieks un vienkārši labs cilvēks...

*First interview of year 2011. It must be special.
When I met this person, he was wearing a costume of Little Prince, but I had curly hair. It has been years since then and we have tamed one other, just like in scenario by Saint-Exupery. In my impression He has turned to photography, but I am learning to express myself. Maris Mihelsons, who happens to be also my friend of life is a great composer, actor, participant of the band Brainstorm and simply a good person...

Ar meitu Maiju.

Tu bērnībā gribēji būt kosmonauts vai šoferis?
Bērnībā un arī joprojām gribu būt kosmonauts! Esmu gribējis arī būt par rallija braucēju - tātad arī šoferis. Vēl bija arī arheologs un BMX čempions.

*In your childhood you wanted to be a driver or astronaut?
In childhood and also now I want to be an astronaut! I wanted to be a rally driver - so it is a driver. An archeologist and a BMX champion too.


Mēs. / *Us.


Tev ir meita Maija un dēls Andrejs. Kādus Tu viņus redzi pēc 12 gadiem?
Pagaidām man nav tādu spēju kā nākotnes redzēšana. Varu tikai cerēt un visu ko darīt, lai viņi aug par patstāvīgiem, čakliem un priecīgiem bērniem. Cerams, ka Maijai būs gari mati. Viņa to ļoti grib. (Smaida).

*You have a daughter Maija and son Andrejs. How do you see them in 12 years?
So far I don't have the ability to see future. I just hope and can do my best, so that they grow up as independent, work loving and happy kids. I hope Maija will have long hair. She really wants it. (Smiles).

Kopš pagājušajos Ziemassvētkos uzdāvināju Mārim HOLGU, viņš pievērsies fotomākslai.


Par ko Tu gribētu pārģērbties?
Ar pārģērbšanos ir tā, ka "Šveika" sakarā pārģērbos par karavīru, vieglas uzvedības jaunkundzi, cietumnieku un trako. Diezgan raibas drēbes. Secināju, ka vislabāk jūtos tad, kad pēc izrādes varēju uzvilkt manis paša drēbes.

*Who do you want to dress up for?
With the dress up thing it so, that when I was acting in "Šveiks" I changed many costumes. I was a soldier, an easy going girl, prisoner, a mad one. Quite colorful clothes. I came to a conclusion, that after the show, I felt best when I could wear my own shirt.Uzdod katram 1 jautājumu: a) Madonnai, b) Raimondam Paulam, c) Karlsonam!
a) Madonnai: Kā Jūs izvēlaties un sarūpējat savējiem Ziemassvētku dāvanas?
b) Raimondam Paulam: Kuru no esošajām Rīgas ielām Jūs gribētu, lai nosauc Jūsu vārdā?
c) Karlsonam: Vai bieži sanāk palidināties ārpus Zviedrijas? Cik tāls ceļojums ar propelleru biksēm ir iespējams?


*Ask each 1 question: a)Madonna, b) Raimond Pauls, c)Karlsson!
a) Madonna: How do you choose and get presents for Christmas?
b) Raimond Pauls: Which of the streets in Riga you would like to name after yourself?
c) Karlsson: Does it often happen, that you fly out of Sweden? How far can you fly with the propeller trousers?


Uzzīmē dizainu Bērnu mūzikas izlasei! / *Draw a design for a CD cover Best of Children's music!Lūk arī Māra oriģinālatbildes: / *Original answers by Maris:
Shoot by Maris.

Fotomateriāls: Nils Vilnis, personīgais arhīvs.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru