svētdiena, 2010. gada 21. novembris

Home made with love. Dagmāra Legante.


Uz Rīgas ielām parādās pirmās pazīmes, kas liecina, ka Ziemassvētki pavisam tuvu un pēc nedēļas jau Pirmā Advente. Katru svētdienu līdz Ziemassvētkiem, rubrikā Home made with love , kāds tautā mīļš cilvēks, kas stāstīs par savām svētku sajūtām. Šoreiz viesiem uzdotie jautājumi neatšķirsies... tikai katram atbildes savādākas. Iepazīstinu ar šīs svētdienas viesi - tv raidījumu vadītāju un meitiņas Šarlotes mammu - Dagmāru Leganti.

*First signs of Christmas are already appearing on streets of Riga, and after one week it is first Advent Sunday. Every Sunday, until Christmas, under the heading Home made with love we will have a guest who is known and loved among the people in our country. Our special guests will speak about their festive mood. This time all will answer the same questions... only the answers differ. Let me introduce the guest of this Sunday - tv star and mother of daughter Charlotte - Dagmara Legante.

Ko Tev nozīmē Ziemassvētki?
Ziemassvētki ir mani mīļākie svētki. Vismaz tā man ir bijis kopš bērnības. Gribētos mācēt, tagad, kad pašai ir sava ģimene, tos uztaisīt atkal par bērnu mīļākajiem svētkiem, kad atnāk ne tikai Dāvanu Maiss, bet arī Brīnums, Miers un Ģimenes sajūta.

*What Christmas means to you?
Christmas is my favorite holiday. At least it has been so since my childhood. Now, that I have a family too, I would really like to know, how to make this celebration a favorite holiday for my own kids. When Christmas come not only as a Gift Bag, but also as Wonder, Peace and Family feeling.


Mīļākā Ziemassvētku filma?!
Love Actually un Ziemassvētku brīnums. Abas rada brīnuma un mīlestības sajūtas.

*Favorite Christmas movie?!
Love Actually and Christmas Miracle. Bothe create a feeling of wonder and love.


Dziesma, kas nāk prātā iedomājoties par Ziemassvētkiem?!
Klusa Nakts, svēta nakts.

*Song that comes to mind, when thinking of Christmas?!
Silent night, holy night.


Svētku ēdiens. Ko liksi galdā vai, kas ir Tavs iecienītākais Ziemassvētku ēdiens?
Pelēkie zirņi ar speķi man patiesi garšo un tie tur būs noteikti. Droši vien būs arī cepetis ar kartupeļiem un, ja sanāks laiks, mani firmas speķa pīrādziņi

*Holiday meal. What will you put on the table or what is your favorite Christmas dish? 
I really love grey peas with bacon and they will surely be there. Probably will also have roast meat with potatoes. And, if there will be time, then my special pies with bacon filling. 


Ko Tu gribētu saņemt no Salatēta?
Pie mums nāk Ziemassvētku vecītis un no viņa es vēlētos saņemt dažas dāvanas, bet tās maisā nevar ielikt... tās var tikai no sirds-sirdī ielikt...

*What would you like to receive from Santa Claus?
We have a Santa Claus and from him I would like to receive several presents, but you can't put them in a bag... you can give them from heart to heart.


Iesaki Ziemassvētku dāvanu - VIŅAI, VIŅAM un BĒRNIEM?!
Pirmkārt- to, ko viņi tiešām vēlas, par ko šad un tad bija ieminējušies vai ar kāru aci noskatījušies veikala skatlogā , vai vismaz ko noderīgu (neatkarīgi no cenas)!
Un ieteikt var: Viņai- rotaslietu, tādu, ko varēs atstāt arī mazbērniem, Viņam- labu pulksteni vai labu mūziku, Bērniem - šeit jau nu tiešām var izvērsties- spēles, grāmatas vai rotaļlietiņa.

*Suggest a Christmas present for HER, HIM and KIDS?!
First of all - something they really want, smth they have spoken about or seen in a shop window, or at least smth useful (no matter the price).
And I can suggest: Her: the kind of jewelry you can leave to your grandchildren, Him - a good watch or a good music, Kids - here you can really expand - games, books or a toy.

Fotomateriāls: mammam.lv

1 komentārs:

  1. I love it whenever people get together and share thoughts.
    Great website, keep it up!

    Review my weblog ... click here

    AtbildētDzēst